Creatief tuinontwerp

Wilt u uw tuin aanpakken en zoekt u iemand die uw wensen vertaalt in een creatief ontwerp? Welkom bij Tuin en Park H2o! Naast bestrating verzorgen we bij Tuin en Park H2o namelijk ook uw tuinontwerp. Wist u dat wij uw tuin niet alleen ontwerpen, maar het plan ook volledig kunnen uitvoeren? Graag laten we u kennismaken met onze werkwijze.

Kennismaking

Voor het realiseren van de meest ideale tuin is een goed plan een eerste vereiste. Tuin en Park H2o begint daarom eerst met een kennismakingsgesprek bij de klant. Alle wensen en eisen van deze opdrachtgever worden besproken en op papier gezet. Zo kan een wens zijn dat de tuin het gehele jaar door moet bloeien of gemakkelijk is in het onderhoud. Eisen zijn er ook. Bijvoorbeeld dat de tuin kindvriendelijk moet zijn, dus zonder gevaarlijke bouwkundige elementen en zonder giftige planten. Ook het budget is van groot belang.

Offerte

Vervolgens maken wij een offerte voor de werkvoorbereiding. Deze offerte geeft niet de richtprijs aan, maar de totaalprijs. Met u spreken wij dus af datTuin en Park H2o al het voorbereidende werk voor die offerteprijs zal uitvoeren. Als u akkoord gaat met deze offerte, stuurt u de bijgevoegde kopie terug aan ons. Op het moment dat deze kopie binnen is, maken wij een afspraak met u om de tuin op te komen meten.

Inventarisatierapport

Alle meetgegevens, gegevens over de ligging, grondsoort, omgeving en natuurlijk de wensen en eisen, verwerken wij in een inventarisatierapport.

Vlekkenplan

Met al deze informatie beginnen we met het schetsen van vlekkenplannen: hoe kunnen alle ruimten (bestrating, gazon, vijver e.d.) en massa’s (beplanting, bouwkundige elementen e.d.) op de juiste manier verdeeld worden zodat er een evenwichtig geheel ontstaat?

Schetsontwerp

Wanneer er uiteindelijk het meest ideale vlekkenplan is, gaat Tuin en Park H2o verder met het opzetten van een schetsontwerp. Vaak zijn hier vele meters schetspapier voor nodig. Maar aan het eind van al deze meters ligt dan het voorlopige plan voor het definitieve ontwerp. Natuurlijk is het uw tuin waar het om gaat. Daarom komen wij al met het schetsontwerp bij u langs. Er kunnen dan hier en daar wat zaken worden aangepast zodat het voor ieder naar de zin is.

Definitief ontwerp

Een definitief ontwerp wordt meestal gemaakt op A2-formaat. Voor een groter dan gemiddelde tuin wordt ook wel A1 toegepast. Alle ontwerpen worden opgewerkt in kleur, met een duidelijke en overzichtelijke legenda en het vignet met Tuin en Park H2o logo. Ieder opgewerkt ontwerp wordt ter bescherming geplastificeerd, zodat u met een gerust hart de tekening rond kan laten gaan op bijvoorbeeld een verjaardag.

Beplantingsplan

Een tuin valt of staat met de gekozen beplanting. Het is voor een goede tuin van groot belang dat de beplanting één van de belangrijkste sfeerelementen is. De soorten moeten goed op elkaar zijn afgestemd, zodat niet na twee jaar de eerste bomen en struiken moeten worden verwijderd, omdat ze andere planten belemmeren in hun groei.

Presentatietekeningen

Desgewenst kan Tuin en Park H2o het ontwerp verduidelijken met presentatietekeningen. Dit zijn tekeningen die een duidelijk beeld geven van hoe de tuin er in de toekomst uit zal zien. U moet dan denken aan aanzichttekeningen, doorsneden, perspectieven en isometrieën (3D).

Kostenframing

Als het hele plan door u is goedgekeurd, kan Tuin en Park H2o voor u een kostenraming maken voor de uitvoering op basis van het nieuwe ontwerp. U weet dan nauwkeurig hoe alle kosten zijn verdeeld over de verschillende onderdelen, zoals verharding en beplanting. Aansluitend hierop komt de offerte voor de aanleg. Vaak passen wij ook hier een aanneem-prijs toe. Het is dan voor u als klant prettig te weten waar u aan toe bent. Bijkomende, onvoorziene kosten zijn wij genoodzaakt aan u door te berekenen.